Hotline đặt phòng
09 8888 0648
  • Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh


Đa dạng hóa kinh doanh là xu hướng tát yếu của thời đại. Bên cạnh ngành nghề kinh doanh cốt lõi, chúng tôi tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị mới một cách bền vững

DỊCH VỤ LƯU TRÚ KHÁCH SẠN
DỊCH VỤ LƯU TRÚ KHÁCH SẠN

Hotline: 0988 88 0648 (Mr. Phát)

 
DỊCH VỤ XOA BÓP RELAXZONE - MASSAGE - XÔNG HƠI
DỊCH VỤ XOA BÓP RELAXZONE - MASSAGE - XÔNG HƠI

Hotline: 0988 88 0648 (Mr. Phát) - 0946 487 088 (Mr. Lộc)

 
DỊCH VỤ CẦM CỐ TÀI SẢN 24/7
DỊCH VỤ CẦM CỐ TÀI SẢN 24/7

Hotline: 0988 88 0648 (Mr. Phát)

 
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT
DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT

Hotline: 0905 82 9037 (Mrs. Liên) - 0988 88 0648 (Mr. Phát)

 
THIẾT KẾ & THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP TẤM ALU - THẠCH CAO
THIẾT KẾ & THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP TẤM ALU - THẠCH CAO

Hotline: 0913 67 6976 (Mr. Vỹ)

 
DỊCH VỤ GAMES  - INTERNET - MOBILE SERVICE
DỊCH VỤ GAMES - INTERNET - MOBILE SERVICE

Hotline: 0967 60 9518 (Mr. Bảo)

 
DỊCH VỤ TAXI THAM QUAN HỢP ĐỒNG
DỊCH VỤ TAXI THAM QUAN HỢP ĐỒNG

Hotline: 0913 67 6976 (Mr. Vỹ) - 0988 88 0648 (Mr. Phát)